ლგბტ
lgbt.ge
დომენი: lgbt.ge
ვადა:
ფასი: 1 500
ასაკი: 0
აღწერა: ლგბტ (ინგლ. LGBT) — აკრონიმი, რომელიც ინგლისურ ენაში ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანების აღსანიშნავად შეიქმნა. ტერმინი 1990-იანი წლებიდან გამოიყენება და „ლგბ“ აბრევიატურის ადაპტაციაა, რომელმაც 1980-იანი წლების მეორე ნახევრიდან სიტყვა „გეი“ ჩაანაცვლა; ეს უკანასკნელი იმ დროს სრულიად ლგბტ საზოგადოების აღმნიშვნელ ტერმინად გამოიყენებოდა.[1] ეს ცვლილება გამოწვეულ იქნა გავრცელებული აზრით, რომლის მიხედვითაც „გეი საზოგადოება“ არ მოიცავდა ყველა არსებულ სექსუალურ იდენტობას.[2] აშშ-ში და სხვა ინგლისურენოვან ქვეყნებში ეს აბრევიატურა შემდგომში ფართოდ გავრცელდა სხვადასხვა სექსუალური იდენტობის მქონე ადამიანთა თვითაღნიშვნისთვის და მიღებულ იქნა სექსუალობაზე და გენდერულ იდენტობაზე დაფუძნებული საზოგადოებრივი ცენტრის უმრავლესობის და მედიის მიერ.[3] ლგბტ აგრეთვე გამოიყენება ისეთ ქვეყნებშიც, რომელთა ენებში ეს აბრივიატურა მრავალმნიშვნელოვანია
დამალვა დომენის ძებნა